prastkrage

Företag är människor      

Markow HR-Konsult utvecklar människor -  
människor utvecklar organisationer.  

Vår specialitet - personligt ledarskap

 

våra nyckelord är: ömsesidighet ¤ flexibilitet ¤ lättillgänglighet

 

                 och vår strävan - långsiktiga relationer, där kundens behov alltid styr.

 

 

       Välkommen!  

  

 

Vi tror på människans inneboende potential – på livslångt lärande och livslång utveckling.   

 

osterlenDet är viktigt att komma ihåg att det är människor som ger organisationen dess mål och mening, att det är individer som bildar grupper och att det är grupper som bildar organisationer.

 

Varje individ, grupp och organisation lever sitt liv, utifrån sina tankar, känslor, behov och sin längtan. Alla har de sin historia, sin nutid och framtid, sina prioriteringar och sina drömmar.

 

Vägen till utveckling börjar med att vi stannar upp och tar oss tid att blicka in i oss själva. Detta kan göras på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det är klokt att emellanåt reflektera kring var vi befinner oss, vart vi är på väg och vad som här och nu är vårt mål och syfte.

 

 

 

 

 

Hur kommer det sig då att vissa människor är mer framgångsrika i sina liv än andra?

 

Ett svar kan vara att de har en bättre utvecklad emotionell intelligens (EQ ).

 

Men EQ handlar inte, som många tror, om att vara mjuk, snäll eller känslosam. EQ handlar om nyckelkompetenser som är nödvändiga för att lyckas såväl privat som i arbetslivet — och EQ är långt mer än bara social kompetens.

 

Begreppet EQ, som för några år sedan av många avfärdades som en modefluga visar sig fortfarande, och kanske idag än mera, vara en väldigt viktig faktor för att lyckas som chef.

IQvsEQ 

De chefer, som misslyckas i sin roll gör det oftast på grund av bristande emotionell förmåga. Man kan säga att – en bra IQ gör att du blir anställd men för att du ska kunna avancera krävs en väl utvecklad EQ.

 

Att behärska den mjukare sidan av affärslivet är alltså en nyckelkompetens som är central för såväl effektivitet, produktivitet och framgång, som avancemang på karriärstegen.

 

Emotionell intelligens - EQ   - kompletterar den kognitiva intelligensen   - IQ - och är nödvändig för ett bra såväl privatliv som arbetsliv.

 

 

Vi använder EQ som grund i allt vårt arbete.

 Copyright © Markow HR-Konsult 2005                                    Senast uppdaterad